top of page

BİZE ULAŞIN

T.C. M.E.B. ÖZEL ÇAKILTAŞI ANAOKULU

Şehremini Mah. Necip Asım Sok. No:40 Çapa- Fatih

 

Tel: 0212 589 17 25

Web: www.cakiltasianaokulu.k12.tr

E-mail:bilgi@cakiltasianaokulu.k12.tr

 

Çakıltaşı Anaokulu Uygulamasına Ait Gizlilik Şartnamesi 

 

Bu uygulama kullanıcılar ile ilgili kişisel verileri toplamaktadır.

 

Veri Kontrolü ve Sahibi

 

Toplanılan Veri Türleri

Bu uygulama ya da 3. partiler üzerinden toplanılan kişisel bilgiler içerisinde coğrafi konum, cookie (çerezler) ve data kullanımı yer almaktadır. Diğer toplanılan kişisel veriler hakkında gizlilik şartnamesinin diğer bölümlerinde bahsedilecek ya da detaylı olarak başka bir belge ile açıklanacaktır. Kişisel veriler kullanıcılar tarafından sağlanabilir ya da uygulamanın kullanımı esnadında otomatik olarak elde edilebilir. Bu uygulamaya ya da bu uygulama tarafından kullanılan 3.parti servislere ait herhangi bir çerez (cookie) kullanımı kullanıcıları tanımlamaya ve kullanıcı tercihlerini hatırlamaya yaramaktadır. Bazı kişisel bilgilerin yitirilmesi bu uygulamanın düzgün çalışabilmesini ve servislerini yerine getirmesini engelleyecektir. Bu uygulama üzerinden  3.partilerin kişisel verileri kullanabileceği, yayınlayabileceği ya da paylaşılabileceğinin sorumluluğu kullanıcılara aittir.

 

Veri İşleme Modu ve Yeri

 

Veriyi İşleme Metodları

Veri Kontrolörü kullanıcıların verilerini uygun bir yöntem ile işleyerek yetki-dışı erişimlere, datanın değiştirilmesi veya silinmesi gibi tehditlere karşı güvenlik önlemleri sağlayacaktır. Veri işlemcileri belirtilen amaçlara yönelik organizasyonel prosedür ve yöntemlere bağlı kalınarak bilgisayarlar ve/veya IT destekli araçlar sayesinde taşınır. 

Veri Kontrolörlerine ek olarak, bazı durumlarda, saha operasyonunda görevli (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yöneticileri) veya dış parti servis sağlayıcıları (teknik servis sağlayıcı, mail sunucuları, hosting sağlayıcıları, IT şirketleri, medya- iletişim) gibi farklı profildeki birkaç yetkili kullanıcı tarafından veriye erişilebilir. Gerekli durumlarda Veri İşlemcileri veri sahiplerine de sağlanabilir. Veriye erişenlerin güncel listesi gerektiğinde veri kontrolöründen istenebilir.

 

Yer

Veri, Veri Kontrolör ofislerinde ve proseslere dahil olan 3.partilerin merkezlende işlenmektedir. Detaylı bilgi için lütfen Veri Kontrolörü ile iletişime geçiniz.

 

Saklı Tutma Süresi

Veri, kullanıcı tarafından talep edilen servisler veya bu dökümanda açıklanan amaçlar doğrultusunda gereken süre boyunca saklanır. Kullanıcı her daim Veri Kontrolöründen datayı askıya almasını ya da silmesini isteme hakkına sahiptir.

 

Toplanan Verinin Kullanımı

Uygulamanın kendi servislerine veri sağlamak amacı yanısıra ; 3.parti servislerin hesaplarına erişim, konum bazlı etkileşim, içerik yorumları, diğer sosyal network platformları ile etkileşim gibi amaçlar için veri toplanmaktadır.

Kişisel Veriler, bu dökümanın belirli bölümlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.

 

Bu uygulama tarafından istenen Facebook izinleri :

Bu uygulama kullanıcının Facebook hesabı üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek ve kişisel bilgiler de dahil olmak üzere bazı bilgilere erişebilmek adına bazı Facebook izinleri için onay vermenizi isteyebilir. Daha detaylı bilgi için Facebook gizlilik politikası' nı inceleyebilirsiniz. İstenen izinler aşağıdaki gibidir: 

 

Genel Bilgiler

Kullanıcıların id, isim, resim, cinsiyet ve milliyetleri gibi bazı genel verilere erişimi sağlar. Kullanıcıların arkadaşları gibi bazı bağlantı bilgilerine de erişim sağlanabilir. Kullanıcılar verilerini daha çok paylaştıkça daha fazla bilgi saplanacaktır.

 

Yer Bildirimi 

Yetkilendirilen kullanıcıların yer bildirim verilerine erişimi sağlar.

 

E-mail

Kullanıcıların birincil e-mail adreslerine erişim sağlar.

 

Beğeniler

Kullanıcıların beğenmiş oldukları sayfaların listesine erişimi sağlar.

 

Fotoğraflar

Kullanıcıların yüklediği ve kullanıcıların tetiketlenmiş oldukları fotoğraflara erişimi sağlar.

 

Uygulama Yayın 

Built-in tekniklerini, olanaklarını, skorlarını veya özel teknikleri kullanarak uygulamanın Açık Grafik' te yayınlanmasına olanak sağlar. Uygulama aynı zamanda Facebook Yayın Hakları dökümanında detayları belirtilen diğer aktiviteleri de yayınlayabilir.

 

Kişisel Verilerin Kullanımı Hakkında Detaylı Bilgi 

Kişisel Bilgiler aşağısındaki nedenlerden ötürü belirtilen servisleri kullanılarak toplanır:

3.parti servis hesaplarına erişim

Bu servisler 3.parti servislerin uygulamaya dışardan erişimine izin vererek hesabınızdaki verilere ulaşamasına ve bu veriler ile işlem yapmasına izin verecektir. Bu servisler otomatik olarak aktive edilmemiştir, fakat kullanıcı tarafından açık bir yetkilendirme gerekmektedir.

Facebook Hesaplarına Erişim ( Bu Uygulama)

Bu servis bu uygulamaya Facebook Şirket Yasal İzinleri doğrultusunda kullanıcıların Facebook sosyal ağ hesaplarına bağlanarak yer bildirimleri, Email, Beğeniler - Likes , Fotoğraflar ve yayın aktivitelerini izlemesine izin vermektedir. İşlem Yeri : USA - Gizlilik Politikası

 

İçerik Yorumlama

İçerik yorumlama servisleri kullanıcıların uygulama içerikleri üzerinde kendi yorumlarını yaparak yayınlayabilmelerini sağlamaktadır. Kullanıcı tarafından seçilen ayarlara bağlı olarak, kullanıcılar anonim olarak da yorum yapabilirler. Eğer kişisel veriler içerisinde kullanıcı tarafından herhangi bir email adresi belirtilmiş ise aynı içerik üzerinde yapılacak yorumlar için otomatik bildiriler (notification) gönderilebilir. Eğer 3.partiler tarafından sağlanan içerik yorumlama servisleri yüklü ise, kullanıcılar içerik yorumlama servislerini kullanmasa bile yorumlama servisinin yüklü olduğu sayfalar için web trafik verisini toplamaya devam edecektir.

 

Facebook Yorumları ( Facebook )

Facebook Yorumları, Facebook şirketi tarafından sağlanan içerik yorumlama servisi olup kullanıcıların yorum bırakmalarına ve bu yorumları Facebook platforum üzerinde paylaşmalarını sağlar. Kişisel olarak toplanan veriler arasında Çerezler (Cookie) ve kullanım verisi yer almaktadır. İşleme Yeri : USA - Gizlilik Sözleşmesi

 

Diğer sosyal ağlar ve platformlar ile etkileşim 

Bu servisler sayesinde uygulama sayfaları üzerinden direk sosyal ağlara ya da diğer platformlara erişim sağlayabilirsiniz. Bu uygulama üzerinden diğer sosyal platformlar ile etkileşimi ve bilgilere erişimi kullanıcının her bir sosyal ağ için geçerli olan kullanıcı gizlilik ayarlarına bağlı olarak gerçekleşecektir. Eğer diğer sosyal ağlar ile iletişimi sağlayan servisler yüklü ise, kullanıcılar uygulamayı kullanmadıkları zaman dahi servisin yüklü olduğu sayfalar için trafik verisini topluyor olacaktır.

 

Facebook Beğen Tuşu (Butonu) ve Sosyal Bileşenler

Facebook beğeni tuşu ve sosyal bileşenler, Facebook şirketi tarafından sağlanan Facebook sosyal ağlar ile etkileşimi sağlayan servislerdir. Toplanan Kişisel Veri : Cookie (çerez) ve Kullanım Verisi. İşlem Yeri: USA - Gizlilik Sözleşmesi

 

Lokasyon Bazlı Etkileşim

Yer Bildirimi ( Bu Uygulama üzerinde)

Bu uygulama lokasyon bazlı servisleri sağlayabilmek adına kullanıcı lokasyon bilgisine ulaşabilir, saklayabilir, kullanabilir ve gerekirse paylaşabilir. Çoğu tarayıcı ve cihazlar bu özellikten otomatik olarak faydalanırlar. Eğer belirgin bir yetkilendirme sağlanmış ise kullanıcı lokasyonu bu uygulama tarafından izlenebilir. Toplanan Kişisel Veri : Coğrafi konum.

 

Veri Toplama ve İşleme ile ilgili ek bilgiler

Yasal Hak

Veri Kontrolörü, bu uygulamanın ya da ilgili servislerinin uygunsuz kullanımından doğabilecek hukuki süreçlerde ya da mahkemede kullanıcıların kişisel bilgilerini yasal amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. 

Kullanıcı Veri Kontrolörünün gerektiği durumlarda kişisel verileri kamusal otoriteler ile paylaşabileceği gerçeğinin farkındadır.

 

Kullancı Kişisel Verileri Hakkında Ek Bilgi

Bu gizlilik sözleşmesinde yer alan bilgilere ek olarak, belirli servislere ya da koleksiyonlara yönelik ek ve bağlamsal bilgi veya kişisel verinin istenildiği takdirde işlenmesini anlatan bilgiyi kullanıcılara sağlayabilir.

 

Sistem Logları ve Bakım

Bu uygulama ve 3.parti servis hizmet sağlayıcıları operasyon ve bakım amacı ile bu uygulama üzerinde yapılan iz kayıtlarını tutan dosyaları veya diğer kişisel verileri ( IP adresi gibi) kullanabilir. 

 

Bu Sözleşmede Yer Almayan Bilgiler

Kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine yönelik daha detaylı bilgi istenildiği zaman Veri Kontrolör' ünden talep edilebilir. Lütfen dökümanın sonunda yer alan iletişim bilgilerine göz atınız.

 

Kullanıcı Hakları

Kullanıcılar istedikleri zaman kişisel bilgilerinin saklanıp saklanmadığını ve bilgilerin doğruluğunu tespit etme amacıyla içerik ve öz bilgilerine Veri Kontrolörü tarafından ulaşılıp ulaşılmadığını öğrenme hakkına sahiptir. Ayrıca Veri Kontrolörü yasal nedenler ya da kişi haklarını korumak adına bu verilerin silinmesi, güncellenmesi, düzeltilmesi, iptal edilmesi, formatının değiştirilmesi, kanun dışı herhangi bir bilginin bloklanması gibi hakları da elinde tutmaktadır. Bu yöndeki istekler yukarıda kontak bilgileri belirtilen Veri Kontrolörüne bildirilmelidir.

Bu uygulama izleme özelliğini kaldır opsiyonunu desteklememektedir.

3.parti servis hizmet sağlayıcılarının izleme özelliğini iptal etme seçeneğini destekleyip desteklemediklerini öğrenmek için kendi gizlilik sözleşmelerini okumanız önerilir.

 

Bu Gizlilik Sözleşmesindeki Değişiklikler

 

Veri Kontrolörü kullanıcılarına bu sayfa üzerinden bildirim yaparak istediği zaman gizlilik sözleşmesi üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle bu sayfanın sık sık kontrol edilmesi önerilmektedir. En altta yer alan güncelleme tarihi referans alınarak değişiklikler takip edilebilir. Eğer bir kullanıcı bu değişikliklere itiraz edecek olursa uygulamayı kullanmayı sonlandırabilir ve Veri Kontrolöründen kullanıcı verilerini silmesini talep edebilir. Aksi belirtilmediği sürece şu an ki gizlilik sözleşmesi Veri Kontrolörünün sahip olduğu tüm kullanıcı verileri için geçerli olacaktır.

 

Tanımlamalar ve Yasal Referanslar

Kişisel Veri ( veya Veri)

Özerk veya yasal bir kişiye, bir kurum ya da derneğe ait herhangi bir bilgiye, kişisel kimlik (id) numarası da dahil olacak şekilde, direk ya da başka bir bilgiden referans alacak şekilde dolaylı olarak ulaşılabilir.

 

Kullanım Verisi

Bu uygulama ya da 3.partiler tarafından toplanan otomatik bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Bu uygulamanın kullanıcılarına yayın yapan bilgisayara ait IP adresi ya da alan adları (domain), URI adresleri (Uniform Resource Identifier), erişim süresi, sunucuya erişim metodu, cevap olarak gönderilen dosya boyutu, sunucunun cevabını bildiren numerik kod (başarılı, hatalı, vb.), ülke, kullanıcının tarayıcı ve işletim sistemi özellikleri, değişken kullanım süreleri ( uygulama sayfalarında ayrı ayrı geçirilen süre), uygulama kullanımı esnasında izlenilen yol/adımlar, sayfa kullanım sıklıkları, cihaz işletim sistemine ait diğer parametreler, kullanıcı ortamına ait diğer teknik bilgiler.

 

Kullanıcı

Uygulamayı kullanan bireysel şahıs

 

Veri Konusu

Kişisel Verinin referans verdiği yasal ya da özerk kişi

 

Veri İşlemci ( veya Veri Yetkilisi)

Veri Kontrolörü tarafından yetkililendirilecek herhangi bir özerk ya da yasal kişi, kamusal organizasyon veya birey, dernek veya organizasyon bu gizlilik politikası ile kişisel verileri işleme hakkına sahip olacaktır.

 

Veri Kontrolörü ( ya da Sahibi )

Hak sahibi özerk ya da yasal kişi, kamusal organizasyon veya birey, dernek veya organizasyon Veri Kontrolörü ile birlikte kişisel verinin kullanım amaçlarına ve metodlarına güvenlik ölçütlerini de hesaba katacak şekilde dair birlikte karar verebilir.

Aksi belirtilmedikçe Veri Kontrolörü bu uygulamanın sahibidir.

 

Uygulama

Kullanıcıların kişisel verilerinin toplandığı donanımsal ya da yazılımsal araçlar 

 

Çerez

Kullanıcı cihazlarında saklanan en küçük veri birimi

 

Yasal Açıklama

Türkiye’den Kullanıcılar için Uyarı : Bu gizlilik sözleşmesi sadece bu uygulama ile bağlantılıdır.

Çakıltaşı Eğitim & Danışmanlık firmamıza aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz.

Adres: Çapa-İstanbul

Telefon: 0 212 589 17 25

E-Posta: bilgi@cakiltasiegitim.com

Extended policy concerning the application of the European GDPR.

In accordance with the obligations of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

Data processor

Duru Yazılım ve Mobil Uygulama does not own any of the client data stored or processed via the service Mobil Uygulama Merkezi.

Duru Yazılım ve Mobil Uygulama is not responsible for the content of the personal data contained in the client data or other information stored on its servers.

At the discretion of the client or user nor is Duru Yazılım ve Mobil Uygulama responsible for the manner in which the client or user collects, handles disclosure, distributes or otherwise processes such information.

Contact to access, correct, delete any data information

Çakıltaşı Eğitim & Danışmanlık firmamıza aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz.

Adres: Çapa-İstanbul

Telefon: 0 212 589 17 25

E-Posta: bilgi@cakiltasiegitim.com

Access, Correction, Deletion 

We respect your privacy rights and provide you with reasonable access to the Personal Data that you may have provided through your use of the Services.

If you wish to access or amend any other Personal Data we hold about you or to request that we delete any information about you that we have obtained from an Integrated Service, you may contact us.

At your request we will have any reference to you deleted or blocked in our database.

You may update, correct, or delete your Account information and preferences at any time by accessing your Account settings page on the Service.
Please note that while any changes you make will be reflected in active user databases instantly or within a reasonable period of time, we may retain all information you submit for backups, archiving, prevention of fraud and abuse, analytic, satisfaction of legal obligations, or where we otherwise reasonably believe that we have a legitimate reason to do so
You may decline to share certain personal data with us, in which case we may not be able to provide to you some of the features and functionality of the Service.
At any time, you may object to the processing of your personal data, on legitimate grounds except if otherwise permitted by applicable law.

Intended use of personal data

Unless you want to use advanced features in applications, we do not require any form of registration, allowing you to use the application without telling us who you are.

However some services do require you to provide us with personal data.

In these situations, if you choose to withhold any personal data request by us, it may not not be possible for you to gain access to certain parts of the application and for us to respond to your query.

How we use the information we collect

We use the information that we collect in a variety of ways in providing the service and operating our business.

Including the following operations:
- Maintain, enhance and provide all features of the service, to provide the services and information that you request,
to respond to comments and questions and to provide support to users of the service we process client data solely in accordance with the directions provided by the applicable client or user improvements.
- We may use a visitor or user email address or other information other than client data to contact that visitor or user for administrative purposes such as customer service,
to address intellectual property infringement, right of privacy violations or defamation issues related to the client data or personal data posted on the service.

 

Latest update: April 24, 2018.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page